Ośrodek Szkolenia Rzemiosła

Przy Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu działa Ośrodek Szkolenia Rzemiosła, który na podstawie decyzji Kuratorium Oświaty w Kaliszu został wpisany do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Wpisu dokonano w dniu 23 sierpnia 1996r. pod pozycją 17.

Ośrodek jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Numer ewidencyjny 2.30/00109/2007

PEŁNA OFERTA KURSÓW I SZKOLEŃ ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ.