O Izbie

Data rejestracji czerwiec 1978
Obszar działania: Południowa Wielkopolska
Ilość pracowników etatowych: 7
Członków: 11 Cechów Rzemiosł Różnych oraz 1 spółdzielnię rzemieślniczą zrzeszających ok. 3 tys. właścicieli zakładów rzemieślniczych zatrudniających ponad 7 tys. pracowników . W tych zakładach rzemieślniczych ponad 6 tys. uczniów pobiera naukę zawodu.
Nadzór sprawuje: Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie
Izba Rzemieślnicza w Kaliszu podpisała w styczniu 1997r. (reaktywowała ) porozumienie z Izbą Rzemieślniczą w Erfurcie „Umowa o Partnerstwie” w zakresie dokształcania zawodowego.

Zasadniczymi funkcjami Izby są sprawy z zakresu reprezentowania i obrony interesów zrzeszonych organizacji i ich członków wobec organów administracji i instytucji państwowych, samorządu terytorialnego i gospodarczego, udzielanie zrzeszonym organizacjom i ich członkom pomocy instruktażowo-doradczej, koordynacją ich poczynań grupowych , a także prowadzenie spraw dotyczących kwalifikacji i ich uprawnień rzemieślniczych i zawodowych

Rada Izby Rzemieślniczej w Kaliszu liczy 14 osób, które reprezentują 11 cechów rzemiosł różnych oraz 1 spółdzielnię rzemieślniczą zrzeszonych w Kaliskiej Izbie Rzemieślniczej.

Zadaniem Izby w szczególności są następujące sprawy:

  • wszechstronna pomoc zrzeszonym organizacjom oraz ich członkom w realizacji ich zadań statutowych
  • badanie i ocena sytuacji rzemiosła w zakresie możliwości rozwoju stanu i kondycji zakładów rzemieślniczych , dokonywanie w tym zakresie analiz planów i programów oraz interwencji zewnętrznych
  • organizowanie działalności marketingowej, prowadzenie banku danych o wyrobach i usługach oraz Centrum Doradztwa, Edukacji i Promocji udzielanie członkom pomocy instruktażowo-doradczej, zwłaszcza w zakresie prawnym, organizacyjnym, podatkowym, ekonomicznym oraz finansowo – księgowym, organizowanie kursów, seminariów i szkoleń
  • nawiązywanie współpracy z zagranicą oraz inicjowanie i organizowanie promocji eksportowej
  • inicjowanie i organizowanie oraz udzielanie pomocy zrzeszonym podmiotom w urządzaniu wystaw, giełd, wzorcowni , targów konkursów itp. wyszukiwanie i inicjowanie dla rzemiosła porozumień gospodarczych