Organizacje zrzeszone

Cech Rzemiosł Budowlanych i Różnych w Kaliszu

ul. Częstochowska 93a, 62-800 Kalisz
starszy Cechu: p.o. Stanisław Żychliński
tel. 62 757-71-76,
e-mail: cech.kalisz@wp.pl

Cech Rzemiosł Różnych w Ostrowie Wlkp.

ul. Wolności 34 63-400 Ostrów Wielkopolski
Tel/fax: 62 736 20 51
e-mail: cechostrow@op.pl

Cech Rzemiosł Różnych w Kępnie

ul. Ks. P. Wawrzyniaka 34 63-600 Kępno
Tel: 62 583 04 63
e-mail crrk@op.pl

Cech Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Pleszewie

ul. św. Ducha 5 63-300 Pleszew
Tel: 62 742 12 47
e-mail: cech.pleszew@wp.pl

Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie

ul Wrocławska 12 63-200 Jarocin,
Tel: 62 747 23 22
e-mail: crrjarocin@wp.pl

Cech Rzemiosł Różnych w Sycowie

ul. Kościelna 5 56-500 Syców
tel/fax. 62 785 28 49
e-mail: cech@cech.sycow.pl

Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ostrzeszowie

ul. Kaliska 8 63-500 Ostrzeszów
tel. 62 730 25 13
e-mail cech.ostrzeszow@o2.pl

Cech Rzemiosł Różnych w Wieruszowie

ul. Warszawska 42 98-400 Wieruszów
Tel. 62 784 12 06
e-mail: cech.wieruszow@onet.pl

Cech Rzemiosł Różnych w Grabowie n/Prosną

ul. Rataja 5 F 63-520 Grabów
Tel. 62 73 05 563
e-mail: cechrzemioslroznych@wp.pl

CECH ZDUNÓW POLSKICH

Izba Rzemieślnicza w Kaliszu
Ul. Częstochowska 93a
62-800 Kalisz
Tel.: 727 727 127
e-mail: cechzdunowpolskich@zduny.pl

Ogólnopolski Cech Rymarzy

ul. Częstochowska 93a 62-800 Kalisz