Stawki opłat za egzaminy w 2024r.

OPŁATY EGZAMINACYJNE obowiązujące od 17 stycznia 2024 r.

  • za egzamin czeladniczy: 969,46 zł
  • za egzamin czeladniczy poprawkowy: 484,73 zł
  • za egzamin mistrzowski: 1938,94 zł
  • za egzamin mistrzowski poprawkowy: 969,46 zł
  • za egzamin sprawdzający: 346,23 zł