Stawki opłat za egzaminy w 2022r.

Nowe stawki opłat za egzaminy od 2022 r.:

  • egzamin mistrzowski 1521,43 zł
  • egzamin czeladniczy 760,71 zł
  • egzamin sprawdzający 271,68 zł