Aktualności O Izbie Jednostki organizacyjne Szkolenia Dokumenty Kontakt
Aktualności
Sytuacja gospodarcza w Polsce w związku z pandemią COVID-19
2020-11-04

Związek Rzemiosła Polskiego w dbałości o ochronę interesów przedsiębiorców –
rzemieślników, aktywnie uczestniczy w wypracowaniu nowych form pomocy w czasie pandemii
korona-wirusa. Obecna sytuacja epidemiczna ma ogromny wpływ na wiele gałęzi polskiej
gospodarki, w tym na: przedsiębiorców – rzemieślników, młodocianych pracowników oraz
uczniów rzemiosła.

W czasie posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego w dniu 29 października br.,
prof. Jan Klimek, Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, przedstawił aktualne stanowisko
Związku Rzemiosła Polskiego w tym zakresie.

Wśród najważniejszych zagadnień i problemów na jakie zwraca uwagę – w chwili obecnej –
Związek Rzemiosła Polskiego, należy wyróżnić:

 problem młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania
zawodowego, którzy będą korzystali z 2-tygodniowego zawieszenia w realizacji
programu praktycznej nauki zawodu,
 ograniczenie działalności barów, restauracji, pubów,
 sytuacja przedsiębiorców prowadzących hotele, pensjonaty i inne obiekty
zakwaterowania,
 obostrzenia dotyczące funkcjonowania branży fitness i basenów,
 udział partnerów społecznych w pomocy finansowej dla przedsiębiorców,
 problem wsparcia inwestycji i projektów digitalizacji organizacji MŚP.

Wyciąg pisma ZRP do rządu: „…Do 8 listopada 2020 r. młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego będą korzystali z 2-tygodniowego zawieszenia w realizacji programu praktycznej nauki zawodu. Kolejny okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy to dla nich dodatkowa luka w zajęciach praktycznych. Poprzez skrócenie czasu nauki praktycznej dochodzi do sytuacji, w której uczniowie nie są w stanie opanować oczekiwanych umiejętności. Zdalnie nie da się uczyć praktycznych umiejętności! Pracodawcy zgłaszają, iż uczniowie II i III roku nauki zawodu w rzemiośle już mają ponad trzymiesięczne opóźnienie w realizacji programu praktycznej nauki zawodu. Nie uczęszczając na zajęcia praktyczne nie kształcą swoich umiejętności, a to powiększa deficyt w umiejętnościach, które trzeba zaprezentować na egzaminie zawodowym lub egzaminie czeladniczym. Sytuacja ta bez wątpienia godzi w interesy ucznia. Szukając rozwiązania można pomyśleć o ewentualnym wydłużeniu okresu nauki zawodu, albo wykorzystaniu okresów ferii i wakacji na uzupełnienie braków. Pracownicy w okresie COVID-19 są wysyłani przez pracodawcę na urlopy. Powstaje zatem pytanie, dlaczego nie możemy zastosować podobnego rozwiązania wobec uczniów?...”
całość: https://zrp.pl/wp-content/uploads/2020/10/Sytuacja-gospodarcza-kraju_opinia-ZRP_281020.pdf

Związek Rzemiosła Polskiego zwraca się także do polskiego rządu z pilnym apelem o zapewnienie przedsiębiorcom przewidywalności, czytelności planów i decyzji względem gospodarki. Z badań wynika, że ponad trzy czwarte pracodawców ma poczucie, że brakuje jasnej strategii wspierania gospodarki na najbliższe miesiące.

.