Aktualności O Izbie Jednostki organizacyjne Szkolenia Dokumenty Kontakt
Aktualności
Zmiany w podatkach od 1-07-2020
2020-06-30

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U.2020.1065  (Data wejścia w życie: część od 01/07/2020 oraz część od 01/01/2021,

Podatek od towarów i usług. Dz.U.2020.106 txt jedn.

+ zmiany od 1 lipca 2020  (Dz.U.2020.803; Dz.U.2020.965)
.