Aktualności O Izbie Jednostki organizacyjne Szkolenia Dokumenty Kontakt
Aktualności
Komunikat w sprawie przygotowań komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych
2020-05-27

Szanowni Państwo

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej  i Problematyki Społecznej,  w załączniku przesyła materiał przeznaczony do użytku  izb rzemieślniczych pt. II. Komunikat w sprawie przygotowań komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych do przeprowadzenia w 2020 r.  egzaminów  czeladniczych i mistrzowskich.

 

Materiał zawiera szereg informacji związanych z egzaminami organizowanymi w okresie pandemii i jest wynikiem przeprowadzonej w dniu 14 maja br.  telekonferencji oraz nadesłanych przez zdecydowaną większość izb rzemieślniczych opinii.

W efekcie wyników konsultacji ZRP nie będzie występował o zmianę rozporządzenia MEN. Dopasowanie sposobu przygotowania i organizacji egzaminów, wymagających zastosowania niezbędnych środków ochronnych wymaga indywidualnego podejścia z uwzględnieniem bazy i możliwości każdej z izb rzemieślniczych. Tak więc, na podstawie przeprowadzonych konsultacji zestawiliśmy  informacje, które będą Państwu pomocne  w odpowiednim przygotowaniu i przeprowadzeniu egzaminów.

Przesyłamy też  do wykorzystania opracowane i udostępnione przez  Izbę Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach materiały (przygotowane według informacji sprzed 14.05.2020 r.).

 

Biorąc pod uwagę wagę sprawy przewidujemy w połowie czerwca kolejną telekonferencję. Do tego czasu prosimy o zgłaszanie problemów, które powinny być rozwinięte w czasie jej trwania.

 

Z poważaniem
Jolanta Kosakowska

 

 

Do wiadomości:

Komisja Oświaty Zawodowej i Nadzoru Zarządu ZRP

Pliki do pobrania
.