Aktualności O Izbie Jednostki organizacyjne Szkolenia Dokumenty Kontakt
Oferta kursów
Ośrodek Szkolenia Rzemiosła prowadzi zapisy na KURS PEDAGOGICZNY dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.
 
PLANOWANE ROZPOCZĘCIE KURSU - 6.03.2020 r.

Kurs jest adresowany do:

  • mistrzów – właścicieli i pracowników zakładów usługowych, rzemieślniczych i produkcyjnych
  • instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy

Czas trwania kursu 48 godzin

  • 40 godzin – zajęcia z psychologii, pedagogiki i metodyki
  • 8 godzin – umiejętności metodyczne

PROGRAM ZATWIERDZONY PRZEZ KURATORIUM OŚWIATY I WYCHOWANIA W POZNANIU

Informacje organizacyjne:

  • Cena kursu: 750 zł (w zależności od ilości zgłoszeń)
    (możliwość wpłaty w 2 ratach)
  • zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie ośrodka tel 62-766-35-16
    oraz informacji udziela Pani Beata Sobczyk, można też osobiście w Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu, ul. Częstochowska 93a
Absolwenci kursu zdobywają przygotowanie do prowadzenia zajęć w zakresie kursów i praktycznej nauki zawodu oraz przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach usługowych, placówkach handlowych i zakładach produkcyjnych.
 
KURS KOŃCZY SIĘ WYDANIEM ZAŚWIADCZENIA WG WZORU MEN
 
 
Nie czekaj - zapisz się już dzisiaj
.